Spesialtjenester

HØYTRYKKSPYLING

Vi utfører høytrykkspyling av tette avløpsrør.
Vi har utstyrt en bil med høytrykksaggregat som på en rask og enkel måte løser opp de fleste problemplugger i avløpsrør.                                                                                               

LEKKASJESØK

Å finne lekkasjested på vannledninger kan ofte være en stor utfordring.
Det er mange ting som spiller inn om det skal bli et vellykket søk.
I tillegg til godt søkeutstyr vil vår erfaring spille inn.
Vi søker med correlator og marklytter. Ved lekkasje på varmtvanns-ledninger bruker vi også i stor grad varmesøkende kamera.                                                                                       

KAMERAINSPEKSJON

Vi utfører kamerainspeksjon av de fleste typer rør.

Rørinspeksjon benyttes for å påvise skader og feil på rørsystemer, men også for å gi tilstandskontroll på offentlige og private hovedledninger. Etter avsluttet inspeksjon får kunden rapportskjema og om ønskelig overleveres minnepenn som viser film av rørets tilstand.               

PE SJØLEDNINGER/ BORREHULLSLEDNINGER

Vi har sveisesertifikat for sveising av PE ledninger.
Stort sett er dette vann og -avløpsledninger som ligger i sjø eller borehull.